İŞ FIRSATLARI
BKE, Bilgi Teknolojileri ve Telekomünikasyon sektör tecrübesi ile bu alandaki en yetkin isimleri dünyanın önde gelen şirketleri ile buluşturmaktadır.

IT Recruiter, Executive Search & Selection, CEO, CFO, CIO, COO, Management & Professional Level for Hardware & Software Sales, Solution and Services Sales, Marketing, HR, Consultants, Architects.

Genel Müdür
Güç Elektroniği İstanbul
Account Executive
Information Technology İstanbul
Presales Engineer
Information Technology İstanbul
Solution Sales Lead-International market
Information Technology İstanbul
Application Development & Innovation Solution Leader
Information Technology İstanbul
Senior Java & WEB Developer
Information Technology Istanbul
Muhasebe ve Finans Müdürü
Elektrik Montaj Sektörü İstanbul
Project Manager
Information Technology İstanbul
Technology Consultant – International – İstanbul
Information Technology İstanbul
Oracle Database Administrator
Information Technology İstanbul
Microsoft Teknolojileri Danışmanı
Information Technology İstanbul

General Manager - İstanbul

Güç Elektroniği sektöründe faaliyete gösteren müşterimiz bünyesinde yer alan şirketlerin yönetimini ve iş gelişimini sağlamak üzere aşağıdaki özelliklere sahip ‘Genel Müdür’  aranmaktadır.

Görev Tanımı:

 

Şirketin kuruluş amaç, hedef ve politikaları çerçevesince, mevzuat ve iç düzenlemelere uygun olarak  çalışmalarını etkin bir biçimde yürütmek, kuruma katma değer sağlayacak her tür faaliyeti planlamak, kontrol ve koordine etmektir.

Şirketin karlı ve sürdürülebilir  bir şekilde gelişmesi için Yönetim Kurulu tarafından onaylanan  kısa, orta ve uzun dönem hedeflerin gerçekleştirilmesi,    

Yönetim Kurulu tarafından onaylanan bütçenin hazırlanıp, yürütülmesi,

Şirket faaliyetleri için en uygun ve etkili  organizasyon planının yapılması, çalışanların verimliliğini  artırıcı sistemler geliştirilmesi, 

Şirketin gelir ve giderlerini,  karlılık ve verimliliğini analiz ederek, gerekli önlemlerin alınması,

Aylık raporların hazırlanması, bütçe ve gerçekleşenlerin takip edilmesi, yönetime sunulması ve şirketin hedeflediği finansallara ulaşmasının sağlanması,

İlgili  kurumlar ile ilgili işlemlerin tamamlanması ve onayların alınmasının sağlanması ve ilişkilerin yönetilmesi

Proje geliştirme süreçleri öncesinde/sırasında ve sonrasında gruplar arasında gerekli eşgüdüm ve koordinasyonun  sağlanması,

Proje geliştirme için hazırlanan bütçenin ve maliyet analizlerinin gözetilmesi, projelerin en verimli ve karı maksimize edecek, kaliteyi sağlayacak  şekilde yönetilmesi,

Projeleri ile ilgili olarak potansiyel kişi ve kurumlar ile temas edilmesi,  gerekli projelerin oluşumunun sağlanması ve teklif/pazarlık sürecinin yönetilmesi,

Projeler gerçekleştirilirken kanal  ve iş ortakları ile ilgili ilişkilerin yönetilmesi ve geliştirilmesi,

Tüm paydaşlar için sağlık, güvenlik ve çevre koruma konularının ön planda tutularak hareket edilmesi, 

Şirketin müşteri portföyünün geliştirilmesine yönelik çalışmalara yön verilmesi, belli periyotlarla müşteri ziyaretlerinde bulunulması, pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesinin sağlanması,

Yönetim süreçlerinin, teslimatın ve satış sonrası aktivitelerinin koordinasyonunun sağlanması, 

Şirket faaliyetlerinin geçerli mevzuat, yasa ve kurallara, yönetmelik ve iç düzenlemelere  uygun olarak yürütülmesinin sağlanması,  muhasebe kayıtlarının düzenli peryotlarda denetlenmesi ve yasal mevzuata uygun olarak yapılıp yapılmadığının kontrol edilmesi, 

Üst Yönetimi temsilen, şirket içinde ve dışında yazışmaların yapılması, şirketin adli, idari ve mali otoriteler önünde temsil edilmesi, şirket sözleşmeleri ve yükümlülüklerininin  Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilen kriterler ve yönetmelikler çerçevesinde imzalanması,

Şirket varlıkları, demirbaşları ve stoklarının düzenli olarak kontrol ediilmesi ve analiz raporlarının alınması, şirketin satın alma faaliyetlerinin kontrol edilmesi,

İç düzenlemeler ve yönetmeliklerle belirlenmiş personel politika ve yönetmeliklerinin uygulanması ve tüm şirket çalışanları tarafından uyulmasının sağlanması, 

Şirket birimleri ve çalışmalarının denetlenmesi, değerlendirme ve görevlendirme yapılması,  

Şirket kimliği, imajı ve kültürünün geliştirilmesi,

Şirket içindeki birimler arasında ve Holding ile etkin  işbirliği, iletişim,  bilgi akışı ve koordinasyonun sağlanması,

Yönetimin gözden geçirme toplantılarının yönetilmesi,

Bağlı  olduğu yönetim tarafından talep edilen diğer görevlerin yerine getirilmesi. 

 

Aranan Nitelikler;

 

Yatırım kararları alabilecek nitelikte teknoloji  finans,sektör ve pazarlama tecrübesine sahip,

İletişim becerileri kuvvetli üst düzey ve şirketin ihtiyaç duyacağı kademelerle olumlu iletişimi kurup yönetebilecek,

Elektrik ve veya Elektronk Mühendisliğinden mezun, Elektronik sektöründe en az 10 yıl tecrübeli.

Çok iyi derecede ingilizce bilen.

 

İlgilenen adayların info@bkeconsulting.com.tr adresine CV 'leri iletmelerini rica ederiz. 

 

 

Paylaş